Igła Groz-Beckert

W ofercie wszystkie systemy igieł do wszystkich rodzajów maszyn

134,DPX5, B-27, 135X17, 2091 DBX1,16X231 UY-128 GAS 149X5 134X35 149X7 501SC 29BLi inne