Programowalna maszyna ZIG-ZAK LZ-2290ASR-7-WB/AK121/IP110 JUKI

Nowa wersja sterowanej elektronicznie, programowalnej maszyny typu ZIG-ZAK, wyposażonej w silnik servo wbudowany w głowicę (system drive direct). W porównaniu z wcześniejszą wersją (ASS), tutaj zastosowano niezależny mechanizm transportu, sterowany silnikiem krokowym, co znacznie zwiększyło możliwości programowania wzorów szycia.

Transport ząbkowy, prędkość szycia do 5000 ściegów/min, długość ściegu do 5 mm, szerokość ściegu do 8 mm dla ściegu ZIG-ZAK, 10 mm dla ściegu TRÓJSKOK. Automatyczne funkcje: obcinanie nitki, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, ryglowanie początkowe i końcowe.

Maszyna umożliwia odszycie dużej ilości wzorów ściegów typu ZIG-ZAK. Standardowo 14 wzorów znajduje się w pamięci maszyny, 20 kolejnych, dowolnie zaprojektowanych, możliwych do samodzielnego wprowadzenia. Wybierania standardowego wzoru szycia oraz wprowadzania nowych wzorów dokonuje się za pomocą, nowoczesnego ciekłokrystalicznego panelu sterującego, będącego standardowym wyposażeniem maszyny (nie ma konieczności posiadania specjalnego programatora). Panel posiada możliwość zapisywania wprowadzonych danych na specjalnych wymiennych kartach pamięci. Umożliwia to zapisywanie i kopiowanie informacji do innych maszyn.

Nowoczesny ciekłokrystaliczny panel sterujący oraz specjalny system silników sterujących pracą igielnicy zapewniają uzyskanie dokładności skoku ściegu ZIG-ZAK rzędu 0.1 mm. Maszyna posiada funkcje przeszycia symetrycznego wzoru ozdobnego oraz możliwość zagęszczania ściegu na początku i końcu wzoru (niezależnie od automatycznych funkcji ryglowania)
Zastosowanie nowoczesnego napędu maszyny typu – drive direct – zapewnia bez wstrząsową pracę, zmniejszenie poziomu hałasu, bardzo dużą dokładność rozpoczynania i zakańczania procesu szycia.

Pliki do pobrania: